Przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i dentystów

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ma także na celu zharmonizowanie praktycznego nauczania dla studentów szóstego roku kierunku lekarskiego i studentów piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Zmiana systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów polegała m.in. na likwidacji w 2011 r. stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów z jednoczesnym wprowadzeniem dwusemestralnego praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych na szóstym roku studiów na kierunku lekarskim oraz dwusemestralnego praktycznego nauczania na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. W praktyce okazało się to niewystarczające, dlatego resort zdrowia chce przywrócić staż podyplomowy.

Projekt nowelizacji zakłada, że osoba bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym otrzyma prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Staż ten będzie odbywany pod nadzorem opiekuna, jakim będzie doświadczony lekarz, posiadający specjalizację, a w przypadku lekarza dentysty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Cudzoziemcy spoza krajów UE, posiadający wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski i ubiegający się o odbycie lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego, będą mieli obowiązek podpisania umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego. Umowa taka będzie określała zakres wzajemnych zobowiązań przez czas trwania stażu.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw trafi obecnie pod obrady rządu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności