Przygotowanie JPK_V7 według dotychczasowych zasad

W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług przewidywano, że przygotowane zmiany będą dotyczyć już rozliczeń VAT za kwiecień 2021r. Zmianie miały ulec zasady oznaczania GTU towarów i usług, raportowania transakcji powiązanych, a także wykazywania zbiorczo faktur uproszczonych wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 VATU oraz faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego. Przewidziano również oznaczenie „MPP” dla mechanizmu podzielonej płatności stosowanego dobrowolnie. Ponadto korekty in-minus, o których mowa w art. 86 ust. 19a VATU miały być wykazywane dokumentem „WEW”.

Przygotowane zmiany nie weszły jednak w życie w planowanym terminie i prace nad projektem zmian trwają nadal. W konsekwencji pliki JPK_VAT za kwiecień należy sporządzać na dotychczasowych zasadach. Przewidziane zmiany za pewne nie wejdą w życie w drugim kwartale, bowiem takie rozwiązanie spowodowałby, że podatnicy rozliczający się kwartalnie za każdy miesiąc składaliby informacje według innych zasad.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności