Nawet bez specustawy administracja mogłaby udzielać zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Dodatkowe przepisy ułatwią jednak zamawiającym podejmowanie decyzji.