Przesyłkę z sądu łatwiej odbierze sąsiad lub żona

Rząd wprowadza ułatwienia związane z udzielaniem pełnomocnictwa pocztowego. Wizyta w urzędzie pocztowym nie będzie już konieczna – wystarczy pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. Takie rozwiązanie, często istotnego kłopotu, przewiduje kolejna, już trzecia wersja tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z obowiązującym art. 38 ust. 3 prawa pocztowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) adresat może udzielić pełnomocnictwa pocztowego w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce tego operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dokument potwierdzający tożsamość.

Projektowane przepisy dają możliwość sporządzenia dokumentu – w formie pisemnej – w domu. Tak udzielone pełnomocnictwo będzie ważne przez miesiąc i może być odwołane w każdym czasie. W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że obecna regulacja wymuszająca konieczność udania się do placówki pocztowej naraża zainteresowanych na kontakt z dużą liczbą osób spotkanych po drodze.

Powyższa zmiana z pewnością wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Jeszcze niedawno Poczta Polska odmawiała wydania przesyłek sądowych w postępowaniu cywilnym osobom posługującym się pełnomocnictwem notarialnym. Operator pocztowy wskazywał, że odbiór takich przesyłek jest możliwy przez osobę posiadającą pełnomocnictwo pocztowe. Podobnie interpretowane były przepisy dotyczące doręczeń przesyłek w postępowaniu karnym, gdzie ustawodawca przewidział możliwość ich wydawania adresatowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez adresata będącego adwokatem lub radcą prawnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. W takim przypadku operator pocztowy również nie uznawał pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej (o problemie pisaliśmy m.in. w tekście „Pani w pocztowym oknie ważniejsza niż notariusz”, DGP nr 176/2018).

Nowe przepisy stawiają znak równości pomiędzy pełnomocnictwem pocztowym udzielonym w placówce pocztowej a tym udzielonym w dowolnym miejscu w formie pisemnej. Niestety z proponowanych ułatwień będzie można skorzystać jedynie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek pocztowych operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do Sejmu

Marcin Wybranowski
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności