Przesyłanie od 1.7.2019 r. informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny drogą elektroniczną

Od 1.7.2019 r. mają zacząć obowiązywać trzy rozporządzenia Ministra Finansów odnoszące się do przesyłania informacji i deklaracji drogą elektroniczną. Dotyczy to rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej i rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przesyłanie informacji i deklaracji podatkowych powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych informacjach i deklaracjach, oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Projektowane rozporządzenia odnoszące się do podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego określają:

1) sposób przesyłania informacji (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o lasach, o gruntach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek rolny - za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub

2) innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje należy opatrywać: 1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo 2) podpisem osobistym, albo 3) podpisem zaufanym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności