Przesunięcie terminu wpłaty przez płatników zaliczek PIT za styczeń 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

Przygotowano projekt rozporządzenia, w którym przewidziano kolejne przesunięcia terminów wpłaty zaliczek PIT dla płatników. Proponuje się przedłużenie do 20.8.2021 r. terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego stwierdzono, że w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej, zasadne jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Proponowane rozwiązanie dotyczy m.in. branż: gastronomicznej, rozrywkowej, dbającej o zdrowie fizyczne, turystycznej, czy sprzedaży detalicznej.

Proponuje się przedłużenie do 20.8.2021 r. terminów przekazania podatku pobranego za styczeń 2021 r., przewidzianego w:

1) art. 38 ust. 1 PDOFizU (podatek dochodowy, o którym mowa w art. 31 tej ustaw, od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz

2) art. 42 ust. 1 PDOFizU (podatek dochodowy, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 tej ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy, oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Warto przypomnieć, że terminy wpłat zostały już przedłużone do:

  1. 20.5.2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
  2. 20.6.2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
  3. 20.7.2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności