Przesunięcie na 1.1.2021 r. obowiązku elektronizacji zamówień do progów unijnych

Uchwalona ustawa musi jeszcze przejść kolejne etapy procesu legislacyjnego, w tym zostać rozpatrzona przez Senat. Zgodnie jednak z jej postanowieniami w zakresie zmian w ZmZamPublU16 wejdzie w życie z dniem 31.12.2019 r.

W wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, z 1.1.2020 r. na 1.1.2021 r. Obowiązek nie będzie dotyczył postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem.

Obecnie obowiązkiem elektronizacji zamówień objęte są tylko postępowania, w których wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub większa, a więc w przypadku przetargu nieograniczonego ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


  • Dołącz do nas
  • Legalis LinkedIn
  • Legalis facebook
  • Legalis YouTube

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności