Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

W związku zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 nie jest wymagane przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić m.in. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym.


Zgodnie z przepisem art. 15o ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; KoronawirusU) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń, o których mowa w ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.; dalej: PomSpołU), w szczególności osobie lub rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

  • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz
  • dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b PomSpołU, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
  • informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 PomSpołU.

Jak wynika z powyższego, przepisy KoronawirusU zakładają, że nie jest w ogóle wymagane przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Regulację tę należy ocenić jednak krytycznie, albowiem odrywa się ona od systemowego ujęcia czynności rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego, nie tylko przepisami ustawy o pomocy społecznej, ale także przepisami ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA) – stosowanymi z mocy przepisu art. 14 PomSpołU.
Mając na względzie uregulowania zawarte w KoronawirusU, PomSpołU oraz KPA, dane uzyskane w sposób określony w art. 15o ust. 1 KoronawirusU(w szczególności te, które zostały uzyskane w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym), należy utrwalić pisemnie w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wynika to z tego, że zgodnie z art. 67 i 68 KPA utrwalenia w protokole (kwestionariusz wywiadu nim właśnie jest ) wymaga każda czynność postępowania.


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności