Przeprowadzanie egzaminu na biegłego rewidenta dla osób niepełnosprawnych

W ramach nowelizacji w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 19.12.2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów – wprowadzono równe szanse dla kandydata na biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną - w rozumieniu ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przy zdawaniu egzaminów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym możliwości wydłużenia czasu trwania egzaminów z wiedzy oraz części pisemnej egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego. Skorzystanie z powyższych rozwiązań będzie możliwe po złożeniu przez kandydata na biegłego rewidenta wniosku do Komisji Egzaminacyjnej. Do wniosku, kandydat ten będzie musiał dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, zaświadczenie lekarskie stwierdzające w jakich warunkach powinien zostać przeprowadzony egzamin, z uwagi na posiadany przez kandydata rodzaj niepełnosprawności, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności