Przepisy specustawy także dla osób przekraczających inną granicę Polski niż ta z Ukrainą

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 682 opublikowano ustawę z 23.3.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najważniejsza zmiana dotyczy przepisów PomocUkrainaU), czyli przepisów art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 2 w ust. 4, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 4 w pkt 19 i 20, w art. 46, w art. 47, w art. 48, w art. 49 oraz w art. 71 w ust. 1 PomocUkrainaU, w których skreślono wyraz „bezpośrednio”, dotyczący przybycia na terytorium Polski uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną.

Za obywatela Ukrainy uważa się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył (wcześniej: wjechał) on na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa art.

W wyniku tej zmiany przepisy PomocUkrainaU dotyczą także innych osób spełniających określone w niej warunki, niż te, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską. Oznacza to dla tych osób m.in. prawo do świadczeń przysługujących uchodźcom z Ukrainy, a także ochrony i uprawnień przewidzianych w PomocUkrainaU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności