Przepisy dotyczące podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych obejmują też rady dzielnic warszawskich

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1842 opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

W § 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia, zgodnie z nowym brzmieniem przez radę należy rozumieć odpowiednio rady gmin, rady dzielnic - dla m.st. Warszawy, rady powiatów i sejmiki województw. Przed zmianą były to rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw.

Ponadto, zmieniono treść załącznika nr 2 do zmienianego rozporządzenia, który określa obszary emitowania programów spółek radiofonii regionalnej w podziale na województwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności