Przepisy dotyczące podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych obejmują też rady dzielnic warszawskich

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1842 opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

W § 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia, zgodnie z nowym brzmieniem przez radę należy rozumieć odpowiednio rady gmin, rady dzielnic - dla m.st. Warszawy, rady powiatów i sejmiki województw. Przed zmianą były to rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw.

Ponadto, zmieniono treść załącznika nr 2 do zmienianego rozporządzenia, który określa obszary emitowania programów spółek radiofonii regionalnej w podziale na województwa.
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł