Przeniesienie pozwolenia na budowę w przypadku gospodarstwa rolnego – postępowanie

Do postępowań z obszaru prawa budowlanego nie ma zastosowania prawo o kształtowaniu ustroju rolnego. Organ może natomiast badać, czy przeniesienie pozwolenia na budowę nie będzie prowadzić do obejścia prawa (wyr. WSA w Poznaniu z 2.3.2017 r., IV SA/Po 1056/16).

W 2013 r. Prezydent Poznania udzielił osobie fizycznej pozwolenia na budowę budynku gospodarczo-garażowego z funkcją agroturystyczną. Był to drugi etap inwestycji, obejmującej rozbudowę stadniny koni. W październiku 2016 r., Spółka z o.o. złożyła wniosek o przeniesienie tego pozwolenia na swoją rzecz. Prezydent Poznania wydał odmowną decyzję, a Wojewoda Wielkopolski ją podtrzymał. Uznano, że Spółka jest osobą prawną i nie można uznać, że prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne tak jak rolnik indywidualny.

Wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się z taką argumentacją i uchylił obie decyzje. Organ, który wydał pozwolenie na budowę, jest obowiązany do przeniesienia go na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Musi to się też odbywać za zgodą obu stron:

- tej, na rzecz której pozwolenie zostało wydane,

- oraz tej, na którą ma zostać przeniesione.

Ważne
W postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej nie jest natomiast uprawniony do badania, czy podmiot, na który przenoszone jest pozwolenie na budowę, jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rolne i ma kwalifikacje rolnicze.

Organ może natomiast badać, czy inwestycja, której dotyczy przeniesienie pozwolenia na budowę, będzie mogła być w dalszym ciągu kwalifikowana jako budynek gospodarczo-garażowy z funkcją agroturystyczną, „wchodzący w skład gospodarstwa rolnego".
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności