Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – przełom!

Na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017 ustalona została 95% bonifikata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W praktyce oznacza to, że każda osoba fizyczna i spółdzielnia chcąca uwłaszczyć się na gruntach, na których znajdują się jej nieruchomości mieszkalne (czy garaże), będzie musiała zapłacić kwotę równą pięciu dotychczasowym opłatom za użytkowanie wieczyste. Kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę.

Stołeczna rada miasta Warszawy, uchwalając w czerwcu system bonifikat działała na podstawie ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.). Ustawa ta zawiera jeszcze inne korzystne rozwiązanie – zgodnie z art. 4 zainteresowani mogą wystąpić o rozłożenie pięcioprocentowej opłaty, jaką przyjdzie uiścić po uzyskaniu bonifikaty, na raty . Miasto będzie miało obowiązek ten wniosek uwzględnić. Opłatę przekształceniową rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat (chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat). Raty podlegać będą oprocentowaniu z zastosowaniem stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Warszawscy użytkownicy wieczyści posiadający mieszkania w kamienicach czy blokach muszą jednak pamiętać, że wniosek o przekształcenie musi złożyć określona liczba osób – suma ich udziałów w nieruchomości powinna wynieść co najmniej połowę. Jeśli nie uzbiera się taka grupa chętnych mieszkańców, może to zablokować cały proces przekształceniowy. Rozpatrzenie wniosku nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Ważne
Warszawa nie jest jedynym miastem , które zaoferowało tak atrakcyjny system bonifikat. Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 95% obowiązuje np. w Gdańsku czy Szczecinie, 90% upustu udziela też Wrocław. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności