Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod blokiem – ramy czasowe

Trzy i pół roku na rozpatrzenie wniosku o przekształcenie prawa własności gruntu pod blokiem to zdecydowanie za długo (wyr. NSA z 8.3.2017 r., I OSK 1708/16).

Wnioskodawca był jednym z 28 właścicieli lokali w bloku, którzy wystąpili do prezydenta miasta o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośc i. Prezydent jednak długo zwlekał z rozpatrzeniem ich wniosków. Wnioskodawca więc najpierw złożył skargę do niego, a następnie zażalenie do SKO we Wrocławiu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało zażalenie za zasadne i wyznaczyło prezydentowi dodatkowy 30-dniowy termin załatwienia sprawy. Prezydent miasta tłumaczył się zaniedbaniami części właścicieli lokali. W związku z tym zarzut bezczynności został uznany za bezzasadny.

Wnioskodawca złożył więc skargę na bezczynność Prezydenta Wrocławia do WSA, która to skarga została oddalona. Wtedy wnioskodawca odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten uznał skargę za zasadną. Według niego WSA nie uwzględnił faktu, że w chwili wyrokowania upłynęło blisko trzy i pół roku od daty wpływu wymaganej ilości wniosków współużytkowników wieczystych . Tymczasem wciąż brakowało rozstrzygnięcia prezydenta.

Ważne
Z uzasadnienia wyroku WSA wynika, że dopiero po złożeniu w kwietniu 2015 r. skargi na przewlekłość postępowania Prezydent Wrocławia zaktywizował postępowanie, kierując do wielu instytucji pisma i wnioski w celu ustalenia kręgu stron postępowania (uzyskania danych imiennych i adresowych wszystkich współuczestników postępowania), a także dążąc do wyjaśnienia kwestii związanych ze zmianą właścicieli lokali na skutek dokonania ich sprzedaży. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności