Przekazywanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 25.9.2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1801) określono:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, a także rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF);

2) tryb składania wniosków o dofinansowanie ze środków FRKF;

3) tryb przekazywania środków z FRKF.

Wydatki FRKF przeznacza się na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej (art. 86 ust. 4 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.). Środki FRKF przeznacza się na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w formie dotacji.

W celu uzyskania środków z FRKF trzeba złożyć:

1) wniosek inwestycyjny - w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego (tj. zadania z zakresu przebudowy, remontów lub inwestycji obiektu sportowego);

2) wniosek o dofinansowanie - w przypadku realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej (tj. zadania z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej).

Rozporządzenie określa też szczegółowy zakres danych, które powinien zawierać składany wniosek.

Wnioskodawcą może być podmiot realizujący takie zadania. Zgodnie z rozporządzeniem może to być np. gmina, akademia wychowania fizycznego, szkoła mistrzostwa sportowego, Centralny Ośrodek Sportu, Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy.

Wniosek inwestycyjny lub wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, zaakceptowany przez ministra sportu, stanowi podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą. Rozporządzenie wymienia dane, które taka umowa powinna zawierać.

Dofinansowanie przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości i na warunkach wynikających z umowy o dofinansowanie. Natomiast w przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów FRKF w stosunku do założonego planu minister sportu może zmniejszyć przyznane dofinansowanie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności