Od 26.5.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 21.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 922), które dostosowuje treści rozporządzenia do zmiany domeny internetowej właściwej Ministerstwu Finansów.