Przekazanie uczniom bezpłatnych biletów na dojazdy do szkoły nie powoduje powstania przychodu

Rozstrzygnięcie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30.3.2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.60.2018.1.AMN).

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.; dalej: PrOśw), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

1) przekracza przewidziane odległości (3 lub 4 km w zależności od klasy), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

2) nie przekracza tych odległości, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

W art. 39 ust. 4 PrOśw wskazano także obowiązki w tym zakresie w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

Przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Pytanie, czy w omawianej sytuacji po stronie uczniów pojawi się przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, i czy gmina powinna w związku z tym wystawić imienne informacje PIT-8C.

Ważne
Dyrektor KIS uznał, że w kontekście realizowanego przez gminę obowiązku nałożonego przepisami PrOśw, w sytuacji wydania bezpłatnych biletów imiennych w formie karty elektronicznej przeznaczonych na dojazdy dzieci do szkoły na terenie gminy autobusami komunikacji publicznej, nie powstanie po stronie uczniów przychód w rozumieniu przepisów PDOFizU. Gmina nie musi więc wystawiać informacji PIT-8C.

Warto przypomnieć, na co zwrócił też uwagę Dyrektor KIS, że w sytuacji (jak w omawianej sprawie), gdy przychód w ogóle nie powstaje, nie można odnosić się do zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Co ciekawe bowiem, przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 39 ust. 3 i 4 PrOśw (art. 21 ust. 1 pkt 40c PDOFizU).

Jednak, skoro w ogóle nie ma przychodu, bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie możliwości skorzystania ze zwolnienia, którym są objęte uzyskiwane przez podatnika przychody podatkowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności