Przedsiębiorcy otrzymają informacje z podsumowaniem e-składki z ZUS

Przedsiębiorca dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, czy niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero. W informacji będzie podana łączna kwota wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz wskazane zostanie, jakie należności są rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w układzie ratalnym, będą poinformowani, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty

Ważne

ZUS przypomina, że niedopłata na koncie płatnika składek może zostać rozłożona na raty.

Postępowanie w przypadku niedopłaty i nadpłaty

Jeżeli płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić niedopłaty może złożyć wniosek o ulgę. W tym celu należy skontaktować się z doradcami ZUS ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Niewielkie niedopłaty należy spłacić poprzez powiększenie wpłat na rozliczenie składek wpłacanych w najbliższym terminie. Przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy od zaległości należne są odsetki za zwłokę. Odsetki mogą zostać obliczone za pomocą kalkulatora, który jest udostępniony również na stronie internetowej ZUS.

Nadpłatę należy uwzględnić poprzez pomniejszenie kwoty składek wpłacanych w najbliższym terminie albo należy wystąpić z wnioskiem o jej zwrot, przy wyższych kwotach. Nadpłatę ZUS zwróci na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika.

Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS

ZUS zwraca uwagę, że wnioski o zwolnienie z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0 można składać od 30 grudnia 2020 r., a efekt zwolnienia będzie widoczny na kontach płatników po rozpatrzeniu wniosku (tj. w 2021 r.). Oznacza to, że przekazywana teraz informacja o saldzie konta nie będzie uwzględniała tego zwolnienia, gdyż informacja prezentuje stan konta na 31 grudnia 2020 r. W tej sytuacji przedsiębiorcy spełniający warunki do zwolnienia, którzy nie opłacili składek za listopad 2020 r., w informacji mogą widzieć kwotę zadłużenia za ten miesiąc. Sprawy te będą wyjaśniane.

Ważne

Jeżeli składki zostały opłacone za miesiące, za które nastąpi zwolnienie, po umorzeniu należności, kwota nadpłaty będzie widoczna na koncie płatnika składek na PUE ZUS.


Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności