Przedsiębiorca w trudnej sytuacji? Sąd może być łaskawy

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy oddalił powództwo w sprawie o zapłatę. Apelacja przyniosła jednak skutek i Sąd zmienił zaskarżony wyrok, zasądzając dochodzone należności. Ciekawy wątek zawierało jednak rozstrzygnięcie o kosztach procesu, bowiem Sąd Apelacyjny w Lublinie obciążył pozwaną jedynie obowiązkiem zwrotu części kosztów, czyli kosztami zastępstwa procesowego. Jako podstawę swojego rozstrzygnięcia przyjął art. 102 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), który pozwala w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zasądzić od strony przegrywającej jedynie część kosztów. 

Sąd ocenił, że w tej sprawie zaszedł taki właśnie, szczególnie uzasadniony, przypadek. Było to spowodowane sytuacją majątkową strony przegrywającej, która przez wiele miesięcy miała ograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej, spowodowane kolejnymi lockdownami gospodarki, wprowadzanymi w czasie stanu epidemii.

Nie była to jednak jedyna przesłanka. Sąd Apelacyjny wziął też pod uwagę, że pozwana chciała załatwić sprawę polubownie, a jednym z przejawów tej dobrej woli było zawarcie z powodem ugody (przystąpiła nawet do wykonania zawartej ugody wpłacając zgodnie z ustalonym harmonogramem dwie pierwsze raty po 1 500,00 zł, a trzecią ratę także wynoszącą 1 500,00 zł z dwudniowym uchybieniem uzgodnionego terminu oraz dalsze kwoty, jak w ustaleniach). 

W toku procesu pozwana podniosła nieskutecznie zarzut niweczący, było to w każdym razie działanie legalne, realizujące uprawnienia strony i ta okoliczność nie może być poczytywana za postawę nielojalną względem kontrahenta. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności