Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie publikacji „Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze”. Ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień public