Przedłużono obowiązywanie przepisów o pomocy publicznej na cele ochrony środowiska w związku z zamknięciem kopalń

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2005 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12.3.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (Dz.U. z 2018 r. poz. 585 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 3 rozporządzenia, pomoc może być udzielana przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni , o którym mowa w przepisach ustawy z 7.9.2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1374 ze zm.; dalej: GWęgKamU). Przed zmianą pomoc dotyczyła działalności w zakresie prowadzenia likwidacji zakładu górniczego, działań polikwidacyjnych na terenach górniczych albo zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniami wodnymi, gazowymi oraz pożarowymi po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w przepisach GWęgKamU.

Natomiast zgodnie z § 9 rozporządzenia, obowiązuje ono do 31.12.2023 r. Przedłużono więc ten okres, który przez zmianą określono do 31.12.2018 r.

Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych i nierozpatrzonych przed 3.11.2018 r. stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym nowelizacją. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności