Przedłużono obowiązywanie druków dokumentujących przeprowadzenie kontroli przewozu towarów

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2541) przedłużono termin obowiązywania dotychczasowych druków pokwitowania: pobrania kaucji w formie gotówkowej, zatrzymania środka transportu oraz usunięcia zamknięć urzędowych - do 31.12.2021 r.

Zmianie uległ termin wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 13.8.2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz.U. poz. 1624) - do którego mogą być stosowane aktualnie obowiązujące druki ścisłego zarachowania, tj. pokwitowania: pobrania kaucji w formie gotówkowej, zatrzymania środka transportu oraz usunięcia zamknięć urzędowych. Pierwotnie termin ten był przewidziany do 31.12.2019 r., ale przedłużono go do 31.12.2021 r., co umożliwi wykorzystanie posiadanych egzemplarzy druków ścisłego zarachowania do końca 2021 r. bez uszczerbku dla dokumentowania przeprowadzonych kontroli.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych