Przedłużono obowiązywanie druków dokumentujących przeprowadzenie kontroli przewozu towarów

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2541) przedłużono termin obowiązywania dotychczasowych druków pokwitowania: pobrania kaucji w formie gotówkowej, zatrzymania środka transportu oraz usunięcia zamknięć urzędowych - do 31.12.2021 r.

Zmianie uległ termin wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 13.8.2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz.U. poz. 1624) - do którego mogą być stosowane aktualnie obowiązujące druki ścisłego zarachowania, tj. pokwitowania: pobrania kaucji w formie gotówkowej, zatrzymania środka transportu oraz usunięcia zamknięć urzędowych. Pierwotnie termin ten był przewidziany do 31.12.2019 r., ale przedłużono go do 31.12.2021 r., co umożliwi wykorzystanie posiadanych egzemplarzy druków ścisłego zarachowania do końca 2021 r. bez uszczerbku dla dokumentowania przeprowadzonych kontroli.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności