Przedłużenie wyłączenia z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.12.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2543) przedłużono termin stosowania papierowych dokumentów dostawy.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 6.8.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1585) do zmian polegających na przedłużeniu okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy. Zatem stosowanie papierowego dokumentu przedłużono do 31.1.2021 r.

W § 2 ww. rozporządzenia wyłączono z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy – dokumentu możliwego do stosowania do 31.12.2019 r. W związku z przedłużeniem okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie papierowego dokumentu dostawy przedłużono wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, dopóki ten będzie możliwy do stosowania. Zatem przedłużono wyłączenie z obowiązku dokonywania zgłoszenia przewozu gazu LPG przemieszczanego na podstawie papierowego dokumentu dostawy, którego przewóz rozpoczął się po 31.12.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności