Przedłużenie wyłączenia od stosowania art. 26 ust. 2e PDOPrU

Minister Finansów przedłużył do 31.12.2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU) - w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

Zwolnienie dotyczy nowych obowiązków nałożonych na płatników podatku dochodowego od osób prawnych, które miały zacząć obowiązywać od 1.1.2019 r. Polegają one na tym, że płatnik, wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne, bądź za niektóre usługi niematerialne, powinien najpierw pobrać podatek u źródła (20% lub 19%), a dopiero potem on lub podatnik może ubiegać się o jego zwrot. Dotyczy to płatności (odsetek, dywidend, należności licencyjnych) na rzecz podatnika, od tego samego płatnika, które przekroczą w ciągu roku 2 000 000 zł.

Przedłużenie zwolnienia oznacza, że art. 26 ust. 2e PDOPrU nie będzie stosowany do 31.12.2019 r. do wypłat:

1) należności na rzecz podatników z państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – pod warunkiem, że istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników (chodzi o wypłaty dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych);

2) dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz krajowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności