Przygotowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 16.9.2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych – stanowi kolejne przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych. Przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy obejmuje okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Ma to ułatwić podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.