Przedłużenie terminu zwrotu akcyzy od całkowicie zniszczonego piwa z przekroczonym terminem ważności

W związku z utrzymującym się stanem pandemii zaproponowano przedłużenie terminu obowiązywania zwolnienia przewidzianego w § 44a rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z § 44a ust. 1 zmienianego rozporządzenia: „podatnikowi, który do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-Co-2, zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa”.

Dodatkowo zdecydowano, że piwo zwracane podatnikowi, nie musi być zwracane po terminie przydatności do spożycia. Zwrot piwa będzie możliwy także przed upływem jego terminu przydatności do spożycia, a istotne będzie jedynie to, że w dacie zniszczenia piwo będzie już przeterminowane.

Przy czym podatnik będzie mógł dokonać przedmiotowego obniżenia do końca 6 miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan pandemii ogłoszonych w związku z wirusem SARSCoV-2, w przypadku całkowitego zniszczenia piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Ministerstwo finansów informuje, że podatnik, jak dotychczas, będzie mógł dokonać obniżenia w przypadku całkowitego zniszczenia piwa w składzie podatkowym albo w miejscu jego produkcji na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, przy czym w tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, może wydać zgodę na odstąpienie od obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności