Przedłużenie stosowania PKWiU z 2008 r. do celów opodatkowania VAT

Od 31 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2020 r.. poz. 556) na podstawie którego przedłużono stosowanie klasyfikacji PKWiU z 2008 r. do celów opodatkowania VAT.

Ponadto do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dodano § 3a, zgodnie z którym do celów opodatkowania VAT w zakresie przypadków, o których mowa w:

  1. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g VATU (sprzedaż na odległość: preparatów kosmetycznych i toaletowych; komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli);
  2. załączniku nr 15 do VATU
  3. przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 VATU (tj. rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz.U. z 2018 r., poz. 2319)

- stosuje się klasyfikację PKWiU z 2008 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności