Od 31 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2020 r.. poz. 556) na podstawie którego przedłużono stosowanie klasyfikacji PKWiU z 2008 r. do celów opodatkowania VAT.

Ponadto do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dodano § 3a, zgodnie z którym do celów opodatkowania VAT w zakresie przypadków, o których mowa w:

  1. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g VATU (sprzedaż na odległość: preparatów kosmetycznych i toaletowych; komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli);
  2. załączniku nr 15 do VATU
  3. przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 VATU (tj. rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz.U. z 2018 r., poz. 2319)

stosuje się klasyfikację PKWiU z 2008 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.