Przedłużenie o kolejne 2 miesiące terminu złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8 i CIT-8AB)

Przygotowane rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych ma na celu zapewnienie podatnikom niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadza ono wydłużenie o kolejne 2 miesiące termin do złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU) (CIT-8 i CIT-8AB), a także do wpłaty podatku należnego (różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek). Zmianą zostaną objęci podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. (w 2019 r.) i zakończył się przed 1.9.2019 r.

W związku z szeregiem zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z 1.1.2019 r. powodujących konieczność modyfikacji obowiązujących formularzy podatkowych, prowadzone są prace mające na celu wydanie rozporządzenia określającego wzory formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujące w 2019 r. Te wzory są w przygotowaniu stąd przedłużenie terminu do złożenia zeznania za 2019 r., którzy już z jakiś względów zakończyli rok podatkowy.

Rozporządzenie przedłużające termin do złożenia zeznania podatkowego wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności