Przedmiotowe rozporządzenie przedłuża zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy do 31.12.2022 r. importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, innych niż określone w art. 118 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 20.8.2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyza. Dotyczy to m.in. piwa, alkoholu etylowego skażonego, olejów ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i cygaretek) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

Rozporządzenie ma wejść w życie z 1.1.2021 r.