Przedłużenie bezterminowo podpisywania ksiąg za pomocą danych autoryzujących

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogły, przejściowo do 31.12.2018 r., księgi podatkowe, części tych ksiąg oraz dowodów w postaci elektronicznej, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrywać zestawem danych autoryzujących. Rozporządzenie zmieniające wprowadziło bezterminowo możliwość podpisywania ksiąg za pomocą danych autoryzujących, tj.:

1) identyfikatorem NIP lub PESEL,

2) imieniem (pierwszym) i nazwiskiem,

3) datą urodzenia,

4) kwotą przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartością „0” (zero), gdy za ten rok nie złożono żadnego z wymienionych w rozporządzeniu zeznań lub obliczeń.

Wprowadzona regulacja odnosi się m.in. do określenia sposobu przesyłania, na podstawie art.82 § 1b ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej OrdPU), przez podatników rozliczających się z VAT, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plików JPK_VAT stanowiących informację o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej VATU).

Zatem do podpisywania JPK_VAT składanych w 2019 r. należy używać kwot przychodu wskazanych w złożonych zeznaniach lub obliczeniach za rok 2017.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności