Przedawnienie roszczeń wobec spółki gazowniczej na terenie gminy

3-letni termin przedawnienia obowiązuje dla roszczeń współwłaścicieli hotelu - wspólników spółki cywilnej wobec spółki gazowniczej o wynagrodzenie za gazociąg znajdujący się pod fragmentem działki, na której prowadzony jest hotel (uchw. SN z 12.5.2017 r., III CZP 5/17).

1. Stan faktyczny

Pod działką na której w miejscowości M. dwoje współwłaścicieli prowadziło wspólnie - jako spółka cywilna - hotel znajdował się podziemny gazociąg.

Właściciel gazociągu, spółka P. nie dysponowała żadnym tytułem prawnym do zajęcia fragmentu nieruchomości. Gazociąg został wybudowany pod koniec lat 1980-tych i od tej pory był użytkowany przez kolejne przedsiębiorstwa i spółki gazownicze.

Współwłaściciele działki i hotelu w październiku 2012 r. złożyli do sądu pozew o zapłatę łącznie blisko 30,5 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wspomniane roszczenie obejmowało okres od 2002 r. do 2012 r., czyli 10 lat.

W toku procesu spółka podniosła zarzut przedawnienia części roszczeń, obejmujących okres przed październikiem 2009 r. Zdaniem spółki działka jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej - hotelu. Termin przedawnienia roszczeń powinien być jedynie 3-letni, jak dla roszczeń z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 118 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.; dalej: KC).

2. Stanowisko Sądu Najwyższego

Ponieważ w sprawie powstał problem prawny, SN musiał go rozstrzygnąć uchwałą, w której uznał, że roszczenia osób fizycznych - wspólników spółki cywilnej prowadzących hotel o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości przedawniają się z upływem 3 lat.

Zdaniem SN działalność powodów jest działalnością gospodarczą. Ma ona charakter stały, jest podporządkowana regułom ekonomii - w tym zysku i jest prowadzona na własny rachunek. Pozostaje więc tylko określić, czy istnieje związek ich roszczenia dotyczącego nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ten związek - zdaniem SN -istnieje, jako związek funkcjonalny z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wynika to z faktu, że gazociąg w istotny sposób ogranicza użytkowanie nieruchomości przez przedsiębiorców (np. blokując rozbudowę hotelu czy zagospodarowanie okolicznego terenu).

Ważne
Przedawnieniu 3-letniemu z art. 118 KC podlegają zaś wszelkie zdarzenia prawne - czynności prawne, umowy, delikty, a także bezpodstawne wzbogacenie czy korzystanie z cudzej rzeczy bez podstawy prawnej - które mają związek z działalnością gospodarczą. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności