Przebudowa lokalu usługowego tylko za zgodą wspólnoty

Właścicielka lokalu usługowego nie może go przerobić, bo nie ma ważnej uchwały wspólnoty ze zgodą na przebudowę (wyr. WSA w Opolu z 6.7.2017 r., II SA/Op 210/17).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę właścicielki lokalu usługowego, której protesty sąsiadów uniemożliwiły przebudowę tego lokalu. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zarzucił skarżącej, że w złożonych w starostwie dokumentach razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę poświadczyła nieprawdę o posiadaniu zgody większości właścicieli na przebudowę.

W związku z takim zarzutem prezydent Opola wezwał skarżącą do przedstawienia oryginału uchwały wspólnoty przywołanej przez nią w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Właścicielka przekazała prezydentowi tylko odpis i poinformowała, że oryginał posiada zarząd wspólnoty. Prezydent ponownie wezwał właścicielkę do dostarczenia oryginału, a następnie odmówił wydania pozwolenia na budowę. Uzasadnił to tym, że nie przedłożyła żądanego dokumentu, a więc brak zgody współwłaścicieli na zamierzoną przebudowę. Wówczas skarżąca wystąpiła do WSA. W motywach skargi podała, że suma głosów (w procentach) oddanych za wyrażeniem zgody na przeprowadzenie planowanej inwestycji wynosiła co najmniej 53,%, co stanowi zwykłą większość wymaganą do podjęcia pozytywnej uchwały. Sąd oddalił jednak jej skargę.

Ważne
Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana na częściach wspólnych, ponieważ dotyczyła ścian nośnych. Dlatego potrzebna jest uchwała wspólnoty. Skarżąca jej nie przedstawiła. Nie posiada więc prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wyr. WSA w Opolu z 6.7.2017 r., II SA/Op 210/17). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności