Prowadzenie wspólnej obsługi przez związek komunalny

Już od ponad roku (1.1.2016 r.) możliwe jest zapewnienie wybranym jednostkom wspólnej obsługi. Taka opcja dopuszczona jest również przez ustawodawcę dla jej prowadzenia przez związki komunalne zarówno te już istniejące, jak i nowopowstałe.

Prawo przewiduje w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi (nazywanej też centrami usług wspólnych, CUW) możliwość współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przy powoływaniu samorządowych centrów usług wspólnych.

Ustawodawca w sposób wyraźny i jednoznaczny dopuścił następujące formy współpracy w zakresie wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a-10d ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.; dalej: SamGminU) oraz art. 6a-6d ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.; dalej: SamPowiatU):

1) związki międzygminne (art. 64 SamGminU),

2) związki powiatowo-gminne (art. 72a SamPowiatU),

3) związki powiatów (art. 65 SamPowiatU).

Ważne
Sposób sformułowania zadań z zakresu wspólnej obsługi, które mają być realizowane przez związek za wybrane samorządowe jednostki organizacyjne, zależy wyłącznie od jednostek samorządu terytorialnego, które wchodzą w skład tego związku. Istotne w tym zakresie jest jedynie to, aby sposób uregulowania tych zadań w statucie związku odpowiadał faktycznym zamiarom tych JST. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności