Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nowe rozporządzenie od 1.1.2020 r.

W związku z tym, że od początku tego roku obowiązuje nowe brzmienie art. 24a ust. 7 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), który to przepis jest podstawą wydania przez ministra finansów rozporządzenia określającego sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, w celu umożliwienia wykorzystania tej księgi jako dowodu pozwalającego na określenie zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości - minister finansów był zobowiązany do opracowania projektu nowego rozporządzenia w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).

Projekt rozporządzenia zawiera następujące zmiany:

1) zakres przedmiotowy rozporządzenia dostosowany jest do obowiązującego od 1.1.2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 PDOFizU;

2) rozporządzenie uwzględnia przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, które to podmioty, zgodnie z art. 24a ust. 1 PDOFizU obowiązane są prowadzić PKPiR;

2) rozporządzenie znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników;

3) rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystywania programu komputerowego, za pomocą którego możliwe będzie wytworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

Warto przypomnieć, że w ramach wprowadzonych uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym podatnicy prowadzący ewidencję za pomocą PKPiR nie muszą już zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia tej ewidencji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności