Prowadzenie inwestycji przez gminy będzie prostsze

Na razie projekt założeń do nowelizacji ustawy znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrz resortu gospodarki, ale już dziś można wskazać kilka obszarów, które zostaną zmienione. Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego apelują o nowelizację przepisów, bo na rynku PPP panuje zastój, a nie tak miało to wszystko wyglądać. W ciągu pięciu lat obowiązywania nowych przepisów na 227 ogłoszeń podpisano jedynie 58 umów i to w sytuacji boomu inwestycyjnego, spowodowanego choćby przygotowaniami do mistrzostw Europy w piłce nożnej, w 2012 r.

Przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki zamierza wprowadzić możliwość wstąpienia banków w miejsce podmiotów prywatnych w razie problemów przedsiębiorcy. W takiej sytuacji banki miałyby zajmować miejsce podmiotu prywatnego i gwarantować dokończenie rozpoczętej inwestycji.

Rozważane jest także wprowadzenie możliwości zawierania kontraktów na okres dłuższy niż cztery lata bez podpadania pod rygory ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Resort zapowiada również wprowadzenie możliwości stosowania Prawa zamówień publicznych przy wyborze partnera prywatnego bez względu na sposób jego wynagrodzenia, możliwość powoływania spółki projektowej po wyborze najkorzystniejszej oferty (według obecnie obowiązujących przepisów stroną umowy PPP może być tylko taki podmiot, który brał udział w postępowaniu wyłaniającym kontrahenta).

To nie koniec planowanych zmian. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego prawdziwą rewolucją może się okazać przekazanie im możliwości udzielania podmiotowi prywatnemu dotacji celowych. Obecnie mogą to robić jedynie jednostki administracji rządowej.

W trudnej sytuacji finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera jeszcze inne zagadnienie. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób kwalifikować wydatki na PPP w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Niektóre wydatki, zgodnie z pomysłami ministerstwa gospodarki, będzie można kwalifikować jako wydatki majątkowe (a nie jak obecnie jako wydatki bieżące), co nie będzie powiększało deficytu sektora finansów publicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności