Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia nie należy do gminy

Problem prawny został rozstrzygnięty na kanwie sporu, jaki toczyła właścicielka salonu kosmetycznego z gminą miasta K. o zapłatę blisko 330 tys. zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Właścicielka salonu wynajmowała bowiem lokal w budynku, który należał do znanej firmy spedycyjnej C. Hartwig. Firma ta po wojnie została częściowo zlikwidowana, ale budynek, w którym znajdował się salon nie został formalnie upaństwowiony - w księgach wieczystych nadal figurował nieistniejący już oddział C. Hartwig.

W 2000 r. miasto K. miało przejąć od dotychczasowych posiadaczy budynek wraz z gruntem i zdecydował o wypowiedzeniu umów najmu z dotychczasowymi użytkownikami lokali.

Właścicielka salonu nie zdecydowała się go opuścić, więc miasto zaczęło naliczać jej opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Sprawa trafiła ostatecznie do sądu, gdzie właścicielka salonu wykazywała, że miasto nie miało żadnych uprawnień do spornej nieruchomości. Miasto K. twierdziło natomiast, że działa w tym momencie niejako w imieniu Skarbu Państwa, jako osoba prowadząca cudze sprawy bez zlecenia, na podstawie art. 752 i nast. ustawy z 23.4.1946 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

Jednak sądy przychyliły się do zdania właścicielki salonu kosmetycznego, oddalając kolejno pozew, apelację i skargę kasacyjną.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu swojego orzeczenia wskazał, że prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jest sytuacją wyjątkową od zasady, że każdy, prowadzący nie swoje sprawy działa w wyniku stosownego upoważnienia.

Ważne
Gmina, jako odrębny podmiot prawa publicznego, będąca jednostką samorządu terytorialnego, nie może stawiać się w roli reprezentanta Skarbu Państwa - innej publicznej osoby prawnej. Gmina może żądać zasądzenia należności tylko dla siebie, jeżeli ma do takich należności uprawnienia - podkreślił SN.

Tymczasem gmina żądała zasądzenia wynagrodzenia za korzystanie z cudzej rzeczy, dla kogoś innego. Zdaniem SN takie roszczenie jest na tyle ściśle związane z osobą właściciela, że nie może być przyznane gminie, która tym właścicielem nie jest i na podstawie wątpliwych przesłanek prawnych uznała się za podmiot prowadzący sprawy Skarbu Państwa bez zlecenia.

Gdyby zostało to zasądzone na rzecz gminy jako gestora (od negotiorum gestio - łac. prowadzenie spraw bez zlecenia), to gmina musiałaby się rozliczyć z właścicielem. Tu zaś ustalonego właściciela nie było.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności