Propozycje zmian w zakresie gospodarki finansowej samorządów