Propozycje zmian Ministerstwa Finansów do projektu Nowej Ordynacji Podatkowej

Proponowane zmiany przepisów mają wpłynąć pozytywnie na: przejrzystość, prostotę i przyjazność systemu podatkowego oraz większą ochronę podatnika. Nowa Ordynacja Podatkowa (dalej: NOP) miałaby wejść w życie nie wcześniej niż w 2020 roku.

Z inicjatywy Ministerstwa Finansów (dalej: MF) w projekcie pojawiły się rozwiązania, które mają wzmocnić pozycję podatnika. Dotyczy to: Rzecznika Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych, decyzji i postępowania cząstkowego oraz zasady racjonalnego stosowania prawa. Ważnym elementem jest również zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. Propozycje MF do projektu dotyczą m.in.: ujednolicenia siatki pojęciowej ogólnego prawa podatkowego, zmniejszenia liczby interpretacji przepisów prawa podatkowego, poprawy komunikacji z podatnikiem zwiększenie efektywności i szybkości postępowania podatkowego, zakazu orzekania na niekorzyść podatnika przez organ I instancji, decyzji cząstkowych.

System otwarty na podatnika

Otwartość organów w relacji urząd - podatnik, jak twierdzi MF, mają zagwarantować niewładcze formy działania organów podatkowych, czyli takie, gdzie urzędy nie wykorzystują instrumentów administracyjnych w stosunkach z podatnikiem (wezwanie, decyzja), tylko wspierają go w realizowaniu obowiązków podatkowych. Do nich zalicza się:

1) mediacja podatkowa - procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF),

2) umowy między podatnikiem a organem podatkowym - dokumentowane protokołem. Organ podatkowy będzie zobowiązany do odzwierciedlenia uzgodnień w późniejszej decyzji podatkowej,

3) procedura konsultacyjna - inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł zwrócić się do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej transakcji,

4) umowa o współdziałanie, tzw. cooperative compliance - podatnik zobowiązuje się do ujawnienia organowi podatkowemu wszelkich istotnych informacji na temat swojej działalności oraz zgłaszania wszelkich zagadnień potencjalnie spornych, a organ udziela odpowiedzi na pytania podatnika.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności