Propozycje podatkowe z nowego ładu trafiły do konsultacji