Ulga w podatku dochodowym dla podatników powracających do Polski

Resort finansów proponuje wprowadzenie nowej ulgi dla osób, które będą się decydowały na powrót do Polski. Ma to być odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na naszym rynku pracy związane z brakiem osób do pracy. Według szacunków ministerstwa, za granicą jest około 20 milionów Polaków z czego wiele osób (brak tutaj danych) rozważa przeniesienie swojego ośrodka życia do Polski. W związku z tym, rządzący zamierzają przygotować ulgi w podatku dochodowym oraz w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, dzięki którym takie osoby wrócą do Polski. Prawo do skorzystania z ulgi, będą miały osoby, które co najmniej przez 3 lata mieszkały poza granicami kraju. Ulga ma polegać na tym, że pojawi się możliwość odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku. Z takiej ulgi podatkowej będzie można skorzystać przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym w tej propozycji będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.

Propozycja ministerstwa przewiduje poza ulgami podatkowymi, również ulgi w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Osobom powracającym do Polski połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pokrywać będzie przez 4 lata budżet państwa. Takie rozwiązanie ma być zachętą dla osób, które zdecydują się na powrót do Polski, można je w pewien sposób porównać do ulgi na start dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Kolejna propozycja zgłoszona przez Ministerstwo Finansów zapowiadana już w ramach Polskiego Ładu, dotyczy zachęcania osób do zmiany rezydencji podatkowej na Polskę, przez wprowadzenie korzyści podatkowej w ramach ryczałtu od przychodów zagranicznych, co oznacza, że propozycja ma być skierowana do osób, które prowadzą działalność poza polskimi granicami. Adresatami są osoby fizyczne, które przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. Beneficjenci takich zmian mają otrzymać korzystane zryczałtowane opodatkowanie swoich przychodów osiąganych przez nich ze źródeł położonych za granicą. Proponowana regulacja ma na celu stworzenie konkurencyjnego środowiska podatkowego skłaniającego osoby mieszkające za granicą do relokowania rezydencji podatkowej na terytorium Polski.

Program repatriacji kapitału

Zgodnie z założeniami projektowane przepisy wprowadzają program repatriacji kapitału, czyli przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jest to rozwiązanie adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych oraz podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z ryzykownej polityki podatkowej. Dzięki tego rodzaju programowi pozwoli to wielu podmiotom na szybszy powrót do faktycznej działalności i pozwoli na lepszy start po czasie pandemii. Opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym będzie dobrowolne, co oznacza, że podatnicy i płatnicy w okresie od połowy do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawno-podatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został dotychczas w pełni zadeklarowany do opodatkowania. Ministerstwo Finansów wskazuje, że obecnie w Europie pięć krajów zamierza realizować podobny program Szwecja, Norwegia, Belgia, Szwajcaria a także Słowacja. Tego rodzaju programy mają na celu wsparcie dla przedsiębiorców, szczególnie w pandemicznej rzeczywistości. Organizacje międzynarodowe takie jak OECD i MFW rekomendują tworzenie programów repatriacji kapitału. Zgodnie z przekazem resortu finansów ważnym elementem Polskiego Ładu jest otwarcie ścieżki, która pozwoli firmom na świeży start z podatkowo czystym kontem, bez nawisu ryzykownych przyzwyczajeń czy podatkowo niejednoznacznych praktyk.

Wprowadzenie ulgi dla podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu

Resort finansów proponuje wprowadzenie nowej ulgi, dla tych podatników, którzy zdecydują się na działania na rzecz np. kultury lub sportu. Tego rodzaju działania często reklamowe, albo mające na celu wspieranie sportu lub kultury jest dobrym rozwiązaniem PR-owym, na które decydują się zarówno mniejsze jak i większe podmiotu. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, oprócz uwzględnienia tego rodzaju wydatków również w kosztach uzyskania przychodów. Resort finansów chce żeby podatnicy byli promowani za to, że wspierają np. kariery rozwijających się sportowców, albo finansują lub współfinansują stypendia dla uczniów studentów itd. Tego rodzaju działania i ulgi mają zachęcać do wspierania sportu/kultury i promowanie talentów osób, które często bez takich programów wsparcia byłyby pozbawione szansy na rozwój i osiąganie sukcesów.