Projekty zmian rozporządzeń w związku z elektronizacją zamówień

Mowa o projektach rozporządzeń:

  • zmieniającym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (rozporządzenie o elektronizacji),
  • zmieniającym rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DokWykR) oraz
  • zmieniającym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności zapewnienia „kompatybilności” w zakresie zagadnień związanych z elektronizacją z przepisami ustawy z 20.7.2018 r. zmieniającej ZamPublU oraz ZmZamPublU16. Trzeba mieć na uwadze, że są to projekty i ich treść może ulec jeszcze zmianie.

Przewiduje się, że ww. rozporządzenia wejdą w życie 18.10.2018 r. W odniesieniu do uprawnień i obowiązków stron postępowania o zamówienie publiczne (zamawiającego i wykonawcy) istotne są zawarte w nich przepisy przejściowe. Co do zasady bowiem zmienione przepisy będą dotyczyć postępowań wszczętych od 18.10.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności