Projekty rozporządzeń do Prawa budowlanego

Projekty rozporządzeń określają wzory:

 • formularza wniosku o pozwolenie na budowę,
 • formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, 
 • formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę 
 • formularza zgłoszenia rozbiórki,
 • formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 • formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,
 • formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekty wprowadzają możliwość elektronicznego składania wniosków w sprawach z zakresu Prawa budowlanego oraz wydawanie przez organy dokumentacji także w formie elektronicznej. Zostały skierowane do opiniowania.

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1.7.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności