Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości

Zgodnie z projektem nowe brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 1 z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.; dalej: PodLokU) ma doprowadzić do doprecyzowania i zawężenia tej regulacji. Przepis art. 7 ma charakter obowiązkowy i gminy nie mogą w tym zakresie swobodnie decydować. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości będą podlegały tylko budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.) oraz zajęte pod nie grunty, które: są udostępniane przewoźnikom kolejowym wyłącznie do wykonywania przewozów kolejowych lub są wykorzystywane do przewozu osób, lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Zmiana nieprecyzyjnych przepisów PodLokU spowoduje także modyfikację opartej o nie, niekorzystnej dla gmin interpretacji podatkowej pojawiającej się w orzecznictwie sądów administracyjnych (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,148.html).

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1.1.2021.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności