Projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Proponowana zmiana w istocie, w odniesieniu do kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczy jednego przepisu. W myśl art. 253 §1 w obecnym brzmieniu, organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Podobnie też wyraz „obywatel” jest używany w pozostałych paragrafach przepisu.

Proponowana zmiana ma dokonać zamiany wyrazu „obywatel” na „zainteresowany”. Proponowana zmiana art. 253 KPA zmierza do potwierdzenia także w tym przepisie, że każda osoba zainteresowana, a nie tylko obywatel polski, ma prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej oraz do organizacji społecznych (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-270-2020/$file/9-020-270-2020.pdf).

W istocie wydaje się, że ta niewielka zmiana doprowadzi do zagwarantowania poszanowania praw do składania petycji, wniosków, skarg także przez osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa co będzie zgodne z art. 63 Konstytucji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności