Projekt zmian wprowadzających spółki nieruchomościowe trafił do Sejmu

Za tzw. spółkę nieruchomościową będą uważane podmioty, w tym niestanowiące spółek, w których minimum 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie kolejno i bezpośrednio następujących po sobie 12 miesięcy, stanowiły nieruchomości położone w Polsce lub prawa do takich nieruchomości. Spółki te będą zobowiązane do spełniania szeregu dodatkowych obowiązków podatkowych. Będą musiały:

1) przekazywać po zakończeniu roku Szefowi KAS informacje o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach;

2) pełnić funkcję płatnika w zakresie podatku należnego na zbyciu udziałów tej spółki nieruchomościowej - jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie nierezydent.

Spółka nieruchomościowa będzie również płatnikiem podatku dochodowego, jeżeli nie będzie polskim rezydentem podatkowym. W takim przypadku będzie obowiązana do ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego. Niedopełnienie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego może skutkować nałożeniem na spółkę kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

Spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość obrotów czy przynależność do podatkowej grup kapitałowej, będą zobowiązane do publikowania na swoich stronach internetowych rocznych sprawozdań z realizacji swoich strategii podatkowych. Te sprawozdania mają zawierać niezbędne informacje obejmujące politykę współpracy z KAS, złożone wnioski o interpretacje, wnioski o wydanie wiążących informacji taryfowych i stawkowych, procedury zarządzania funkcją podatkową, zakres raportowania schematów podatkowych, a także istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności