Projekt zmian w zasadach sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Proponowane zmiany zakładają dalsze wydłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (formalnie rzecz biorąc z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) z 5 lat do 10 lat od wejścia w życie ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 869), tj. do 30.4.2026 r.

Zakaz ma nie dotyczyć nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha. Ponadto projektowane regulacje mają uniemożliwić sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości rolnej.

Doprecyzowano, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności – wchodzących w skład ZWRSP – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż (https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wstrzymaniu-sprzedazy-nieruchomosci-zasobu-wlasnosci-rolnej-skarbu-panstwa-oraz-o-zmianie-niektorych-ustaw).

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z zasobu ZWRSP nadal ma nie dotyczyć nieruchomości przeznaczonych na cele, które nie są rolnicze, tj. nieruchomości inwestycyjnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności