Projekt zmian w ustawie o odpadach – weryfikacja danych z BDO z danymi JPK VAT

Projektowane zmiany zakładają ograniczenie szarej strefy w krajowej gospodarce odpadami a przez to wzrost wpływów do budżetu państwa dzięki wykorzystaniu zasobów informacji zawartych w:

 • rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), który stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
 • zestawie informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres (JPK VAT).

Uzasadnienie podjętych prac legislacyjnych 

Ministerstwo Rozwoju uzasadnia proponowane zmiany zwiększającym się udziałem szarej strefy w sektorze gospodarki odpadami, co powoduje negatywne skutki w wielu obszarach m.in.:

 • niekorzystne oddziaływanie na środowisko; przez jego zanieczyszczenie porzucanymi odpadami;
 • niekorzystną sytuację podmiotów respektujących wymagania w zakresie gospodarki odpadami;
 •  wysokie wydatki organów administracji na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania;
 • uszczuplenie wpływów do budżetu z tytułu niezapłaconych podatków VAT i CIT/PIT;
 • uszczuplenie wpływów z tytułu należnych opłat za składowanie odpadów i opłat produktowych.
Ważne

Ministerstwo Rozwoju podaje, że wartość szarej strefy w gospodarce odpadami jest szacowana między 2,7 mld zł (szacunki ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej i MŚ), 4 mld (szacunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ekspertów branżowych) do nawet 6 mld (szacunki ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej), przy szacunkowej wartości polskiego rynku odpadów sięgającej 14 mld zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowane zmiany legislacyjne mają wykorzystywać możliwości jakie daje wprowadzony od 1.1.2020 r. (z czasowym odstępstwem do 30.6.2020 r.) obrót odpadami rejestrowany w BDO. Ministerstwo Rozwoju proponuje, by dane z BDO weryfikować posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT.

Ważne

Proponowane zmiany polegają na powiązaniu dokumentów ewidencji odpadów z numerem faktury VAT towarzyszącej obrotowi tymi odpadami. W ten sposób ma nastąpić integracja danych ewidencji odpadowej z danymi podatkowymi.

Obowiązkiem wystawiającego dokumenty ewidencji odpadów w BDO będzie wprowadzenie numeru FVAT, która dokumentuje płatność za przejęte odpady.

Numer FVAT będzie wprowadzany na następujących dokumentach ewidencji odpadów:

 • KPO (karta przekazania odpadów),
 • KPOK (karta przekazania odpadów komunalnych),
 • DPR (dokument potwierdzający recykling),
 • DPO (dokument potwierdzający odzysk). 

Ze zintegrowanych danych mają korzystać Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska. Oba organy otrzymają tym samym dodatkowe narzędzie do weryfikacji prawdziwości przekazywanych danych.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności