Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej

Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.8.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.). Zaproponowano m.in. rezygnację z pojęcia „nowo powstających domów pomocy społecznej” oraz ujednolicenie standardów dotyczących maksymalnej liczby mieszkańców, a także liczby toalet i łazienek dla wszystkich domów, tj. bez podziału na nowo powstające i „stare”.

Problemy interpretacyjne związane z takim podziałem zgłaszali wojewodowie, ale i podmioty zamierzające prowadzić domy pomocy społecznej. W praktyce trudności pojawiały się w zakresie ustalenia, kiedy mamy do czynienia z nowo powstającym domem pomocy społecznej. Miało to znaczenie głównie w odniesieniu do stosowanych standardów: łagodniejszych dla „starych” domów, czy może bardziej restrykcyjnych dla nowo powstających.

Projekt przewiduje też wpisanie do standardu usług nowej usługi w postaci komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osób potrzebujących takiej usługi, a także szkolenie personelu w tym zakresie.

Rozporządzenie nowelizujące ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności