Projekt zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wnioskodawcy proponują, by poszerzyć uprawnienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie możliwości gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu, tak by aktualne możliwości nieodpłatnego przekazania na własność jednostki samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, poszerzyć o nowy cel.

Obecnie takimi celami są m.in. cele związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia.

Nowymi celami miało by być realizowanie przez samorząd zadań w zakresie utworzenia parku publicznego.

Wnioskodawcy wskazują, że park publiczny ma propagować kulturę, poszanowanie dla piękna przyrody, a także edukować w zakresie przyrody. Istotą parku publicznego jest również dostęp do świeżego powietrza i pozbawionej zanieczyszczeń przestrzeni, w granicach nowoczesnego miasta (https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,154.html).

Projekt trafił do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności