Wynika z niej, że do 27.11.2018 r. zamawiający mają akceptować e-faktury wystawiane przez wykonawców zamówień publicznych. Mają one spełniać wymagania normy europejskiej oraz jednej ze wskazanych syntaktyk (formatów). Jednocześnie dyrektywa wprowadza pojęcie normy europejskiej, jako zestawu elementów informacyjnych faktury elektronicznej, która to norma – wraz z listą zgodnych z nią syntaktyk (formatów) – będzie stanowić listę referencyjną dla postaci faktur elektronicznych odbieranych przez instytucje publiczne. Norma europejska (wzór faktury) ma zostać przedstawiona w maju 2017 r.

Konsekwencje braku e-fakturowania

W projekcie założeń ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych rząd zwrócił uwagę na następujące negatywne zjawiska:

1) niski stopień wykorzystania faktur elektronicznych zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i sektora publicznego,

2) wysokie koszty stron transakcji przy wystawianiu, przesyłaniu faktur papierowych i manualnym wprowadzaniu danych do komputerowych systemów finansowo-księgowych,

3) uciążliwości dla środowiska naturalnego z powodu wykorzystania zasobów naturalnych (np. papieru) i energii (np. prądu elektrycznego, paliw),

4) błędy we wprowadzaniu i przetwarzaniu danych z dokumentów papierowych do komputerowych systemów finansowo-księgowych,

5) brak upowszechnionych, wspólnych formatów faktur dla wymiany danych pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami, jak i innymi stronami, w przypadku innych rodzajów transakcji,

6) możliwość odmowy przyjęcia faktury elektronicznej przez zamawiającego, według aktualnego stanu prawnego.

Nowe pojęcia zostaną zdefiniowane w ustawie

Na potrzeby regulacji obszaru fakturowania w zamówieniach publicznych w ustawie, która będzie opracowana na podstawie założeń, znajdą się legalne definicje następujących instytucji prawnych:

1) lista syntaktyk zgodnych z normą europejską,

2) norma europejska dotycząca fakturowania elektronicznego,

3) przetwarzanie dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych,

4) realizacja zamówień publicznych,

5) syntaktyka,

6) ustrukturyzowana faktura elektroniczna,

7) użytkownik.

Od kiedy nowe obowiązki?

Wejście w życie ustawy opracowanej na podstawie założeń zakłada się od 26.1.2018 r., z vacatio legis do 26.11.2018 r. Wejście w życie obowiązku wystawiania przez wykonawców e-faktur, związanych z realizacją zamówień publicznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ma być podzielone na dwa okresy.

Planuje się wejście obowiązku:

1) odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, czyli spełniających określony standard, który pozwala na ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych – od 26.11.2018 r.,

2) wystawiania przez wykonawców – od 1.11.2020 r.