Projekt ustawy wdrażającej RODO trafił do Sejmu

Konsekwencją konieczności dostosowania krajowego porządku prawnego do przepisów RODO było uchwalenie ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), jednak specyfika przedmiotu regulacji powoduje, że transpozycja unijnych przepisów musi mieć kompleksowy charakter i modyfikować więcej niż jeden akt prawny. Ze względu na liczbę i właściwości projektowanych zmian oraz potrzebę zagwarantowania spójności wdrażanej regulacji, zdecydowano się na ich wprowadzenie w formie jednego aktu normatywnego – ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk Sejmowy nr 3050).

Z ustaw krajowych usunięte zostaną przepisy sprzeczne z RODO oraz te, które powielają przepisy Rozporządzenia. W projekcie ustawy zostały wprowadzone także przepisy, które stanowią ograniczenia RODO, a które zostały wprowadzone zgodnie z art. 23 RODO.

Projektowana ustawa wprowadzi zmiany w niemal 170 obowiązujących aktach normatywnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności